Richtlijn verslavingspreventie binnen het onderwijs

In dit overzicht is per type onderwijs en de verschillende leeftijdsfasen te zien welke preventieve interventies er ingezet kunnen worden. Het geeft meer duidelijkheid over de manier van werken, de beschikbare interventies en de theoretische onderbouwing.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Trimbos Instituut
Publicatie: 

Lees de richtlijn