Richtlijn Taalontwikkeling

De jgz heeft een belangrijke rol bij het monitoren van de taalontwikkeling van kinderen en jongeren. Signalen van een achterstand of taalontwikkelingsstoornis kunnen op tijd waargenomen worden. Deze richtlijn geeft informatie over de normale en afwijkende taalontwikkeling en biedt handvatten aan jgz-professionals om kinderen en jongeren met problemen in de taalontwikkeling en hun ouders te begeleiden.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door AJN, V&VN (vakgroep jeugd) en NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Publicatie: 

Lees de richtlijn