Richtlijn Stemmingsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Veel kinderen en jongeren kampen met stemmingsproblemen: emotionele problemen die langer dan twee weken aanhouden. Of ze kampen met stemmingsstoornissen: depressieve, dysthyme en bipolaire stoornissen.

Professionals binnen de ambulante en residentiële jeugdhulpverlening hebben bijna dagelijks te maken met jeugdigen met dergelijke problemen. Zij kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van stemmingsproblemen en het voorkomen van een echte depressie bij kinderen en jongeren. Deze richtlijn biedt hen daar handvatten bij. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn