Richtlijn signaleren traumagerelateerde problemen

In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord 'trauma' soms snel, maar wat bedoelen we er precies mee? Hoe zien normale en afwijkende reacties van kinderen en jongeren op ingrijpende gebeurtenissen eruit? Hoe ondersteunen jeugdprofessionals daarbij? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg.

Autorisatie: 
NIP, NVO, BPSW
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn