Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bij het beoordelen van en beslissen over hulp bij problemen in de opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 18 jaar (eventueel tot 23 jaar). Daarbij gaat het om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van de jeugdige belemmeren. De hulp kan zowel vrijwillige hulpverlening als gedwongen interventies omvatten en reikt van de gewone opvoeding en ontwikkeling tot ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn