Richtlijn Residentiële jeugdhulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn richt zich op residentiële jeugdhulp zoals die gegeven wordt in leefgroepen. De richtlijn bevat aanbevelingen, methodieken en interventies voor de dagelijkse opvoeding en begeleiding, het specifiek opvoeden (waarbij de opvoeders hun handelen toespitsen op de problematiek van de jeugdige) en de behandeling. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn