Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bij de signalering, diagnose en behandeling van kinderen en jongeren met een problematische gehechtheid.

Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Dit kan hun ontwikkeling en kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. De richtlijn biedt professionals ook handvatten voor het ondersteunen en begeleiden van ouders en (beroeps)opvoeders van kinderen met hechtingsproblemen. De richtlijn heeft als doel problemen te verminderen en beter hanteerbaar te maken, voor zowel jeugdigen als ouders. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn