Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

De Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming is bedoeld voor professionals die zijn betrokken bij de uitvoering van pleegzorg.

Pleegzorg is een vorm van zorg waarin pleegouders het pleegkind verblijf, verzorging en vervanging van de oorspronkelijke opvoedingssituatie bieden, in combinatie met professionele begeleiding van het pleegkind, de pleegouders en de ouders door een hulpverleningsinstelling. Het aantal kinderen en jongeren dat voor korte of langere tijd in een pleeggezin wordt geplaatst neemt ieder jaar toe. Deze richtlijn biedt jeugdprofessionals een overzicht van beschikbare actuele kennis en handvatten voor de praktijk. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten, informatie voor ouders en informatie voor pleegouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn