Richtlijn Ondergewicht

De richtlijn Ondergewicht beschrijft het normale gewichtsverloop en de begrippen ondergewicht en ondervoeding en geeft handelingsaanbevelingen ten behoeve van het monitoren van het gewicht en het signaleren van ondergewicht en ondervoeding; het verwijzen bij ondergewicht en/of een afbuigende gewichtscurve; en de advisering bij ondergewicht.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door AJN, V&VN (vakgroep jeugd) en NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Publicatie: 

Lees de richtlijn