Richtlijn Motorische ontwikkeling

De richtlijn Motorische ontwikkeling biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ Richtlijn Motorische ontwikkeling is een landelijk uniforme werkwijze tot stand te brengen die effectief en efficiënt is ten aanzien van monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen. De richtlijn is wetenschappelijk onderbouwd en is praktisch bruikbaar binnen de JGZ.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door AJN, V&VN (vakgroep jeugd) en NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Publicatie: 

Lees de richtlijn