Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming

De Richtlijn Middelengebruik helpt jeugdprofessionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bij de signalering, begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met risicovol middelengebruik.

Middelengebruik is onderdeel van onze maatschappij. Jongeren experimenteren met nicotine, alcohol en drugs als cannabis in hun groei naar volwassenheid. Enerzijds lijkt dit een geaccepteerd gegeven, anderzijds wordt steeds duidelijker dat middelengebruik op jonge leeftijd consequenties heeft. Er ontstaan risico's op misbruik en afhankelijkheid van middelen, voor ontwikkeling van psychiatrische-en persoonlijkheidsstoornissen en voor allerlei problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn