Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Naar schatting telt Nederland zo'n 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. Het opgroeien in zo'n gezin kan voor Kinderen van Ouders met Psychische (en verslavings-) Problemen (KOPP) ingrijpende gevolgen hebben.

Gelukkig groeit een groot deel van die kinderen zonder problemen op. Het is belangrijk jeugdigen en gezinnen die een verhoogd risico lopen vroegtijdig op te sporen en gepaste interventies in te zetten. De Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) helpt jeugdprofessionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hierbij, en is erop gericht om ernstige problemen waar mogelijk te voorkomen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn