Richtlijn Gezinsbegeleiding kind en niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Deze richtlijn gaat in op de behandeling en begeleiding van gezinnen waarbij een kind een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft.

De richtlijn is bedoeld voor managers, gedragskundigen en begeleiders van zorgorganisaties. Managers van organisaties krijgen advies en inzicht hoe zij de gezinsbehandeling en -begeleiding kunnen inrichten en hun medewerkers hierbij kunnen ondersteunen. Gedragskundigen en begeleiders vinden in de richtlijn indicaties die hen helpen richting te geven aan de begeleiding en behandeling. De richtlijn maakt onderdeel uit van een Toolkit voor gezinnen met een kind met NAH. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Vilans
Publicatie: 

Lees de richtlijn