Richtlijn Gezinnen met meervoudige en complexe problemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problemen.

Het gaat om 75.000 tot 116.000 gezinnen: een gezin waar minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. Veel jeugdprofessionals vinden het moeilijk om gezinnen met meervoudige en complexe problemen de juiste hulp te bieden. Deze richtlijn geeft professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming handvatten voor het werken met deze gezinnen. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn