Richtlijn Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn is er voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming die te maken hebben met kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen.

De richtlijn biedt handvatten voor de diagnostiek en behandeling van ernstige gedragsproblemen bij kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar, binnen de context van het gezin en de school.  Bij sommige jeugdigen is een gedragsstoornis (CD) of een oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) vastgesteld, bij andere niet. Wat ze gemeen hebben, is dat de gedragsproblemen hen en hun directe omgeving ernstig belemmeren in hun dagelijkse leven.  Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.

Autorisatie: 
BPSW, NIP en NVO
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn