Richtlijn Dyslexie

De richtlijn Dyslexie biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan kinderen en jongeren met ernstige lees- en/of spellingsproblemen en dyslexie. Deze aanbevelingen hebben betrekking op signalering, diagnostiek, ondersteuning en behandeling van ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan dyslexie bij anders- of meertalige jeugdigen.

Autorisatie: 
NIP, NVO, NKD en LBRT
In beheer bij: 
Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
Publicatie: 

Lees de richtlijn