Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Deze richtlijn geeft professionals een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van obesitas.

De richtlijn biedt aanknopingspunten voor bijvoorbeeld lokale (instituuts- of regio) protocollen en/of zorgafspraken. De richtlijn bevat geen wettelijke voorschriften, maar aanbevelingen die zo veel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerd zijn. Zorgverleners kunnen aan de aanbevelingen voldoen in het streven om kwalitatief goede of 'optimale' zorg te verlenen. Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die aan de ontwikkeling van de richtlijn hebben bijgedragen.

Autorisatie: 
NVK
In beheer bij: 
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
Publicatie: 

Lees de richtlijn