Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving

Doelstelling van deze richtlijn is het verbeteren van de behandeling van tabaksverslaving in de zorg. Het uiteindelijke doel is het verminderen van het percentage rokers en de daardoor veroorzaakte schade.

Het is de bedoeling met deze richtlijn zoveel mogelijk rokers te bereiken door de preventieve en curatieve zorgverleners op hun intermediaire functie aan te spreken. De richtlijn is ontwikkeld voor rokers en de beroepsgroepen jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
Publicatie: 

Lees de richtlijn