NHG-Standaard Obesitas

De richtlijn voor obesitas geeft handvatten voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen en kinderen vanaf twee jaar met obesitas.

Bij kinderen adviseert de standaard signalering van obesitas, ongeacht de reden van het spreekuurbezoek. Voor kinderen met obesitas beschrijft de standaard hoe de diagnostiek en behandeling van obesitas moet plaatsvinden. De richtlijn is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen.

Autorisatie: 
NHG-Autorisatiecommissie
In beheer bij: 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Publicatie: 

Lees de richtlijn