NHG-Standaard Kinderen met koorts

De richtlijn Kinderen met koorts geeft handvatten voor de diagnostiek en het beleid bij kinderen met kortdurende koorts (maximaal een week). 

Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor het herkennen van kinderen met een verhoogd risico op een ernstig beloop en voor advisering en voorlichting aan ouders/verzorgers van kinderen met koorts. Daarbij geeft de richtlijn aan in welke situaties nadere diagnostiek nodig is om infectieziekten aan te tonen waarvoor een specifieke behandeling noodzakelijk is, zoals meningitis. De richtlijn is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen.

Autorisatie: 
NHG-Autorisatiecommissie
In beheer bij: 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Publicatie: 

Lees de richtlijn