NHG-Standaard ADHD bij kinderen

De NHG-Standaard ADHD bij kinderen geeft richtlijnen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Deze richtlijn geeft handvatten voor het herkennen van gedrag dat past bij ADHD, voor het in kaart brengen van de ernst van de gedragsproblematiek en voor het starten en controleren van de behandeling. Ook geeft zij aanbevelingen wanneer naar welke behandelaar verwezen moet worden.  De richtlijn is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. 

Autorisatie: 
NHG-Autorisatiecommissie
In beheer bij: 
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Publicatie: 

Lees de richtlijn