Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines

Deze multidisciplinaire richtlijn gaat in op de (vroeg)diagnostiek, behandeling en herstelondersteunende zorg voor patiënten met een verslaving aan cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines.

De richtlijn is geschreven voor de huisartsenzorg met praktijkondersteuning ggz, de generalistische basis-ggz en verslavingszorg en de gespecialiseerde ggz en verslavingszorg. De richtlijn verbetert de (vroeg)diagnostiek en de kwaliteit en doelmatigheid van de behandeling van en zorg aan patiënten met verslavingen. Daarmee biedt de richtlijn een gedegen basis voor een breed gedrag zorgstandaard. De richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan jeugdigen.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn