Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een ernstige psychische aandoening

Deze multidisciplinaire richtlijn heeft als doel ggz-professionals te ondersteunen bij de somatische screening op gezondheidsproblemen bij mensen met een ernstige psychische aandoening.

Tevens biedt de richtlijn ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van vervolgactiviteiten voor preventie, diagnostiek en behandeling van somatische problemen. Hoewel de richtlijn zich in het bijzonder richt op verpleegkundigen, is de richtlijn een hulpmiddel voor alle beroepsgroepen die zorg verlenen aan mensen met een ernstige psychische aandoening. Deze richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
NVSAP, Vereniging Ypsilon, FVB, NVMV, NVD, LP-GGZ, KNGF, NIP, NVvP
In beheer bij: 
Trimbos-instituut
Publicatie: 

Lees de richtlijn