Multidisciplinaire richtlijn Pediatrisch delier

Het doel van deze multidisciplinaire richtlijn is de zorg voor en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar met een delier te verbeteren.

De richtlijn is bedoeld voor onder meer kinderartsen, kinderintensivisten, kinderneurologen, kinderpsychiaters en kinderverpleegkundigen. De richtlijn geeft op wetenschappelijke gronden aanbevelingen voor preventie, diagnostiek en behandeling van een delier in het algemene ziekenhuis.

Autorisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie; Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
In beheer bij: 
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Publicatie: 

Lees de richtlijn