Multidisciplinaire richtlijn Excessief Huilen

Deze multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld om de preventie, signalering en aanpak van excessief huilen in de zorg voor zuigelingen die het betreft binnen de gehele zorgketen te verbeteren. 

In deze richtlijn worden handvatten geboden aan professionals in de keten. De richtlijn heeft betrekking op alle zuigelingen die excessief huilen tot de leeftijd van een jaar. De prenatale periode en het kraambed worden beschreven in relatie tot voorlichting.

Autorisatie: 
AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn