Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Deze multidisciplinaire richtlijn geeft professionals aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Onder suïcidaal gedrag vallen gedachten, handelingen en pogingen die een intentie tot zelfdoding laten zien.

De richtlijn is primair geschreven voor huisartsen, psychologen, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen. De richtlijn richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren, maar gaat in een apart hoofdstuk wel in op suïcidaal gedrag bij kinderen en jongeren. Naast de richtlijn is er ook een samenvatting en toelichting voor cliënten en naasten beschikbaar.

Autorisatie: 
NVvP, NIP, V&VN
In beheer bij: 
NVvP, NIP
Publicatie: 

Lees de richtlijn