Multidisciplinaire richtlijn Depressie bij Jeugd

Het addendum Depressie bij Jeugd geeft aanbevelingen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van depressie bij jeugdigen.

De richtlijn is bedoeld voor onder meer hulpverleners, jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen en professionals van de GGD. Het addendum richt zich op kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met alle soorten depressies, behalve depressie tijdens zwangerschap en postnatale depressie. Er worden geen aanbevelingen gegeven voor de diagnostiek en behandeling van dysthyme stoornissen.

Autorisatie: 
NHG, NIP, NVVP, NVP, V&VN
In beheer bij: 
Trimbos-instituut
Publicatie: 

Lees de richtlijn