JGZ-richtlijn Zindelijkheid van urine en feces

Deze richtlijn is gericht op de preventie, signalering, voorlichting, behandeling en verwijzing van problemen met zindelijkheid. De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door doeltreffende preventieprogramma's die gebaseerd zijn op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en toe te passen. Hoewel de richtlijn tot stand is gekomen na overleg met verschillende experts van binnen én buiten de jeugdgezondheidszorg (JGZ), is de richtlijn primair bedoeld voor de JGZ (leeftijdsgroep 0-19 jaar). Verschillende onderdelen kunnen echter ook gebruikt worden door andere disciplines, zoals huisarts, kinderarts, kinderopvang en scholen.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn