JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling

De Richtlijn Seksuele ontwikkeling (0-19 jaar) ondersteunt professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij het volgen van de seksuele ontwikkeling van jeugdigen, geven informatie en advies, vroegtijdig signaleren, begeleiden en indien nodig verwijzen. De richtlijn geeft zicht op een gezonde seksuele ontwikkeling, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing en sluit aan bij vragen die JGZ-professionals hebben en vragen die JGZ-professionals van ouders en jongeren krijgen. De richtlijn is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn