JGZ-richtlijn Overgewicht

Het doel van de richtlijn is het voorkomen, tijdig signaleren, interveniëren en eventueel verwijzen van kinderen met overgewicht in de jeugdgezondheidszorg (jgz). Deze richtlijn is geschreven voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de jgz.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn