JGZ-richtlijn Ouder-kindrelatie

De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering van verstoringen in die relatie is belangrijk omdat deze verstoringen kunnen leiden tot gedragsproblemen. In ernstige gevallen kan het leiden tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. Professionals in de jeugdgezondheidszorg verkeren bij uitstek in de positie om de ouder-kindrelatie vroegtijdig ter sprake te brengen, verstoringen te signaleren en ouders te ondersteunen. Deze richtlijn geeft handvatten voor deze professionals tijdens contacten met ouders, aanstaande ouders en kinderen tot 18 jaar.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn