JGZ-richtlijn Houding en bewegen

De jeugdgezondheidszorg (jgz) kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van een goede houding en gezond beweeggedrag. Bij bijzonderheden kan de jgz de bevindingen, als dat nodig is, normaliseren en ouders en kinderen informeren, adviseren of verwijzen. Daarnaast kan de jgz advies geven aan school en kinderopvang. Met de juiste uitleg en advisering kan onnodig zorggebruik worden voorkomen. Daarnaast kan voorkomen worden dat aandoeningen en klachten verergeren. De richtlijn biedt informatie over voorlichting, signalering, begeleiding en verwijzing.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN vakgroep jeugd en NVDA, randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn