JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen

De JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen is bedoeld voor jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De richtlijn beoogt JGZ-professionals een up-to-date en (wetenschappelijk en praktijk-) onderbouwd fundament te bieden voor de preventie, het signaleren, bespreekbaar maken, handelen en samenwerken met betrekking tot gezonde slaap en slaapproblemen bij jeugdigen.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn