JGZ-richtlijn Depressie

De richtlijn is een leidraad voor JGZ-professionals om samen met een kind en jongere, en eventueel de ouders, de juiste afwegingen te maken. De JGZ-richtlijn Depressie helpt professionals om ouders, kinderen en jongeren beter te ondersteunen en hun vragen te bespreken. Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning, monitoring en indien nodig toeleiden naar verdere diagnostiek bij depressie. Daarnaast beschrijft de JGZ-richtlijn de verbindingen tussen de JGZ en belangrijke samenwerkingspartners.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn