JGZ-richtlijn ADHD: signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek

Deze richtlijn geeft professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) praktische handvatten voor hoe om te gaan met kinderen en jongeren met (vermoedelijke) ADHD en hun ouders. De richtlijn ondersteunt de onderlinge samenwerking en communicatie bij het signaleren en in kaart brengen van klachten die gerelateerd zijn aan ADHD. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het proces van signaleren, begeleiden, nader onderzoeken en begeleiding naar verdere diagnostiek.

Autorisatie: 
Inhoudelijk door de AJN, V&VN (vakgroep jeugd), NVDA en randvoorwaardelijk door ActiZ en GGD GHOR Nederland
In beheer bij: 
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Publicatie: 

Lees de richtlijn