Generieke module Zelfmanagement voor de geestelijke gezondheidszorg

Deze module ondersteunt hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) bij het behouden en bevorderen van zelfmanagement van patiënten. Zelfmanagement, zelfbeschikking en eigen keuze vormen de hoeksteen van het herstelproces. Patiënten hebben echter de juiste informatie en hoeveelheid ruimte nodig om zelfstandig zaken te kunnen oppakken en uitvoeren. De module geeft hulpverleners concrete aanbevelingen voor de inhoud en organisatie van dat proces, om zo zelfmanagement van jeugdige en volwassen patiënten te stimuleren.

Autorisatie: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn