Generieke module Vaktherapie

De generieke module geeft helderheid over de plek en rol van vaktherapie in het behandeltraject. Ook kan de generieke module patiënten helpen in hun keuze voor een van de zeven disciplines van vaktherapie: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie, speltherapie.

Autorisatie: 
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB); Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland); Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ); MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid; Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); Nederlandse Verenigin
In beheer bij: 
Akwa GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn