Generieke module Psychische klachten in de kindertijd

Deze generieke module gaat in op psychische klachten bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Voor kinderen en jongeren geldt bij uitstek dat stoornisoverstijgende principes gelden. Naarmate kinderen jonger zijn, is het moeilijker hun problemen diagnostisch af te bakenen en te classificeren. Opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling kunnen een positieve invloed hebben op het beloop van psychische klachten. In deze module worden werkzame elementen uit alle voor de jeugd relevante sectoren samengebracht. De module biedt een gedeeld begrippenkader voor professionals in het gehele jeugddomein.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn