Generieke module Organisatie van zorg voor kind en jongere

Deze generieke module richt zich op de organisatie van hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar oud. Het werken in de brede jeugdhulp met kinderen, jongeren en hun gezin stelt niet alleen eisen aan de inhoud van de hulp, maar ook aan de organisatie van de hulp. Het bieden van passende jeugdhulp vraagt om goede samenwerkingsafspraken, kwaliteitsbewaking en overeenstemming over bijvoorbeeld de privacy en registratie en monitoring van uitkomsten. Deze module draagt met een gedeeld begrippenkader voor het gehele jeugddomein bij aan een integraal netwerk van betrokken partijen en personen.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn