Generieke module Herstelondersteuning

Deze generieke module biedt een overzicht van herstelondersteunende interventies voor patiënten met (ernstige) psychische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek. De module gaat in op herstelinitiatieven, peer support en belangrijke randvoorwaarden. De richtlijnen voor herstelondersteuning richten zich op zorg- en welzijnsprofessionals en informele steungevers binnen én buiten de ggz. De module richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn