Generieke module Ervaringsdeskundigheid

Deze generieke module biedt handvatten voor de inzet van ervaringsdeskundigheid, voor relevante interventies, en voor de rollen en taken van ervaringsdeskundigen in verschillende fasen van het zorgproces. Ook is er aandacht voor de cultuur, samenwerking en organisatie van ervaringsdeskundigheid. Het perspectief van de cliënt op het eigen herstel vormt hierbij de rode draad.

Autorisatie: 
de Nederlandse ggz, MIND, NIP, NVGzP, NVvP, NVP, Stichting Het Zwarte Gat, VvEd, V&VN, ZN
In beheer bij: 
Vereniging van Ervaringsdeskundigen, Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos
Publicatie: 

Lees de richtlijn