Generieke module Daginvulling en participatie

Gemeenten gaan op het terrein van dagbesteding nieuw beleid maken. Dat heeft consequenties voor de ggz-doelgroep en de vormen van dagbesteding waar deze groep tot nu toe gebruik van maakt. Deze generieke module Daginvulling en participatie ondersteunt ggz-patiënten, uitvoerders en professionals bij het maken van keuzes over geschikte vormen van dagbesteding. Doel is bij te dragen aan meer eenheid en eenduidigheid in het doel en de aanpak van dagbesteding. De module richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGZ
Publicatie: 

Lees de richtlijn