Generieke module Comorbiditeit

We spreken van comorbiditeit als iemand een of meerdere chronische aandoeningen heeft naast de zogenoemde indexziekte waar de meeste aandacht naar uitgaat.

Zorgstandaarden richten zich meestal op slechts een aandoening of conditie. De module Comorbiditeit brengt daar verandering in en geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg handvatten voor de benadering van psychiatrische patiënten met somatische en/of psychiatrische comorbiditeit. Deze module richt zich niet specifiek op hulpverlening aan kinderen en jongeren.

Autorisatie: 
Onbekend
In beheer bij: 
Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz
Publicatie: 

Lees de richtlijn