Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren

Adviezen en praktijkvoorbeelden voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten

Hoe kunnen mbo-scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs samenwerken zodat ze kwetsbare jongeren of (dreigende) uitvallers binnen boord houden?

De handreiking 'Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren' geeft bestuurlijke adviezen en voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe regionale samenwerking vorm kan krijgen. Zodat voor alle jongeren met een ondersteuningsbehoefte passende begeleiding geregeld kan worden.

Omslag Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren
Titel: 
Sterke netwerken rond kwetsbare jongeren. Adviezen en praktijkvoorbeelden voor de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
25 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie