Checklist voor gemeenten

De integratie van jonge vluchtelingenkinderen bevorderen via de kinderopvang

Voor de integratie van jonge vluchtelingenkinderen is deelname aan voorschoolse voorzieningen van groot belang. Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen?

omslag Checklist voor gemeenten
Titel: 
Checklist voor gemeenten. De integratie van jonge vluchtelingenkinderen bevorderen via de kinderopvang
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut, Sardes, Pharos, Sociaal Werk Nederland
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
2 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie