Vangnet jongere versterken

Kerkrade maakt mensen bewust van hun rol als zogenaamde social broker. Bijna iedereen, een vriend of trainer op een sportvereniging, biedt wel eens hulp aan een jongere die met problemen kampt.

De gemeente heeft een aantal ludieke en laagdrempelige acties op touw gezet om het vangnet van de jongere te erkennen en te bedanken. Door mensen te wijzen op hun belangrijke rol worden zij gesterkt in hun steun aan de jongere. Dit kan voorkomen dat de problemen verergeren en dat er professionele hulp moet worden ingeschakeld. De pilot loopt nu een jaar.   

Lees meer over de pilot in de publicatie 'Van nul tot later als ik groot ben' van ministerie van VWS en de VNG.