Opgroeien in een kansrijke omgeving

IJsland heeft het aantal gebruikers van drank, sigaretten en drugs onder jongeren met succes teruggedrongen. Deze aanpak richt zich vooral op het versterken van de beschermende factoren in de omgeving van kinderen en jongeren. Zestien Nederlandse gemeenten omarmen deze werkwijze en doen mee aan het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Na een succesvolle pilot met het IJslandse preventiemodel van 2018 tot 2021 in zes Nederlandse gemeenten, heeft een nieuwe groep gemeenten deze preventieve aanpak omarmd. De gemeenten Altena, Dinkelland-Tubbergen, Ede, Goeree-Overflakkee, Horst aan de Maas, Maastricht, Nijkerk, Oldambt, Schouwen-Duiveland en Vijfheerenlanden implementeren vanaf januari 2022 het preventietraject.

Ook de gemeenten Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk zetten het werken volgens de IJslandse werkwijze door. Dit doen ze onder de nieuwe naam 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving', ook wel afgekort tot OKO.

Het doel van deze aanpak is dat alle jongeren in Nederland opgroeien in een kansrijke omgeving, waar aandacht is voor welbevinden en het voorkomen van middelengebruik. De basis voor de aanpak is het IJslandse preventiemodel toegespitst op de Nederlandse situatie.

In dit implementatietraject ondersteunt het Trimbos-instituut gemeenten om te werken aan een gezonde en kansrijke omgeving voor de jeugd,  gebaseerd op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel. Het Nederlands Jeugdinstituut draagt vanuit haar expertise over opvoeden en opgroeien bij aan het implementatietraject.

Video over het IJslands preventiemodel

In onderstaande video laten het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut zien wat de implementatie van het IJslands preventiemodel voor Nederlandse gemeenten kan betekenen. Er wordt uitgelegd wat het IJslandse preventiemodel inhoudt. Ook vertellen wethouders, beleidsmedewerkers, scholen en jeugdcoaches uit de eerste Nederlandse pilot wat het model hen gebracht heeft. 

Videobeschrijving

Wat is het IJslandse preventiemodel? Hoe helpt het IJslands model Nederlandse gemeenten hun jongeren een gezonde en kansrijke toekomst te geven? In deze video laten het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut zien wat de implementatie van het IJslands preventiemodel voor jouw gemeente kan betekenen.

Meer informatie

Trimbos: de IJslandse aanpak Aan de slag in uw gemeente Bericht Trimbos-instituut: 'Nederlandse pilotgemeenten enthousiast over IJslandse aanpak tegen middelengebruik.' Top tien beschermende factoren voor een positieve ontwikkeling van de jeugd

Contactgegevens

Iryna Batyreva, adviseur transformatie jeugdstelsel