Nederlandse gemeenten aan de slag met IJslandse aanpak tegen middelengebruik

IJsland heeft het aantal gebruikers van drank, sigaretten en drugs onder jongeren met succes teruggedrongen. Zes Nederlandse gemeenten hebben daarom een pilot gedraaid met hun aanpak. Hieronder lees je hoe het IJslandse model Nederlandse gemeenten helpt hun jongeren een kansrijke en gezonde toekomst te geven.

IJslandse jongeren waren twintig jaar geleden in Europa de grootverbruikers van drank, sigaretten en drugs. Inmiddels gebruiken ze het minste van Europa. Ook scoren de jongeren goed in sport en is de veiligheid op straat verbeterd. Hoe hebben ze dat in IJsland gedaan? En vooral: wat kunnen Nederlandse gemeenten daarvan leren?

Zes gemeenten helpen die vraag te beantwoorden. Het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut zijn in 2018 een leertraject gestart waarbij ze samen met deze zes gemeenten deze aanpak nader hebben verkend én hebben toegepast in Nederland. Ze zijn enthousiast en delen graag hun ervaringen met je. De zes deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Hardenberg, samenwerkingsverband Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden), Súdwest-Fryslân, Texel en Urk.

Video over het IJslands preventiemodel

In onderstaande video laten het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut zien wat de implementatie van het IJslands preventiemodel voor Nederlandse gemeenten kan betekenen. Er wordt uitgelegd wat het IJslandse preventiemodel inhoudt. Ook vertellen wethouders, beleidsmedewerkers, scholen en jeugdcoaches uit de eerste Nederlandse pilot wat het model hen gebracht heeft. 

Videobeschrijving

Wat is het IJslandse preventiemodel? Hoe helpt het IJslands model Nederlandse gemeenten hun jongeren een gezonde en kansrijke toekomst te geven? In deze video laten het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut zien wat de implementatie van het IJslands preventiemodel voor jouw gemeente kan betekenen.

Meer informatie

Contactgegevens

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud