Omgaan met pesten op de sportvereniging

Sporten is een belangrijke activiteit voor kinderen. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook om te leren hoe ze met anderen omgaan. Maar wat als een kind tijdens de sportles wordt buitengesloten of uitgelachen? Oprichter en sportleraar Bas van multi-sportorganisatie Monkey Moves in Nieuwegein, IJsselstein en Houten, vertelt hoe je pesten en plagen op de sportvereniging kunt aanpakken.

Draai de situatie eens om en vraag de pester hoe die zich zou voelen.
Bas

Pak het snel aan

De sportvereniging is een plek voor kinderen om leeftijdgenoten te ontmoeten. Het ene kind heeft er de tijd van diens leven, het andere kind vindt moeilijk aansluiting. 'Soms gebeurt het dat een kind wordt gepest om diens gewicht of omdat die wat onhandiger is', vertelt Bas. 'Als je hoort dat er vervelende opmerkingen worden gemaakt of als een kind wordt uitgelachen, is het goed om dit zo snel mogelijk aan te pakken.'

Draai de situatie om

Volgens Bas is het belangrijk dat sportleraren het gesprek aangaan met kinderen. 'Als je ziet dat een kind veel moeite heeft met de sport en het hierover geplaagd wordt, kun je die helpen door vóór de les wat meer uitleg te geven over wat er die dag op het programma staat.' Maar hij raadt aan om ook de pester zelf aan te spreken. 'Draai de situatie eens om en vraag de pester hoe die zich zou voelen in zo'n geval. Dit zet het kind meestal aan het nadenken en het vervelende gedrag wordt hierna vaak minder.'

Spreek de groep aan

Wanneer er tijdens de les zichtbaar wordt gepest, spreekt Bas het liefst direct de hele groep aan. 'Ik leg de les dan meteen stil en laat zien dat ik de situatie serieus neem. Zo zorg je dat een gepest kind zich gesteund voelt.' Daarnaast adviseert hij sportleraren om bij groepen waar vaker wordt gepest of geplaagd, de eerste paar lessen van het nieuwe seizoen te bespreken hoe je met elkaar omgaat. 'Daarna hoef je tijdens de les alleen nog maar te herhalen "weet je nog wat we toen hebben besproken?". Dat stukje herhaling werkt goed.'

Betrek de ouders

Kom je er met de kinderen niet uit? Dan raadt Bas aan om de ouders te betrekken. 'Na de les loop ik vaak even naar de ouders toe en dan bespreken we wat er goed ging of wat we voortaan anders kunnen doen.'

Bas: 'Vraag ook naar de schoolsituatie. Vaak gebeurt daar hetzelfde. Ouders weten dan al goed waar je als sportleraar op kunt letten of hoe je het beste met diens kind om kunt gaan. Ook is het voor het kind fijn als het pesten bij ons hetzelfde wordt aangepakt als op school.'

Zorg voor voldoende kennis

Het is voor sportleraren echt een beetje aanvoelen hoe ze het beste met pesten om kunnen gaan, volgens Bas. 'Bij Monkey Moves organiseren we elk jaar speciale opleidingsdagen om dit soort onderwerpen te bespreken. Hoe pak je pesten aan? Hoe bespreek je dit met ouders en kinderen? Dat soort dingen. Ik kan elke sportvereniging aanraden om de sportleraren deze kennis mee te geven.'

Regel een vertrouwenspersoon

Daarnaast kan het fijn zijn als ouders en kinderen bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen, weet Bas. 'Wanneer ze bijvoorbeeld een vermoeden hebben van pesten of grensoverschrijdend gedrag en dit niet direct met de sportleraar willen bespreken.'

Foto Mirella van den Burg

Mirella van den Burg, MSc

adviseur onderwijs en veiligheid