Kleuter | Eerste keer naar school: start basisschool

Naar school gaan is voor kinderen vaak wennen. Ze krijgen te maken met een onbekende leerkracht en veel nieuwe kinderen. En ze moeten leren opdrachten uit te voeren. In hun nieuwe omgeving ontwikkelen ze zich op allerlei gebieden. Hoe kun je als ouder je kind daarin ondersteunen?

Wat betekent het voor je kind om naar school te gaan?

Kinderen gaan meestal naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. En ze zijn dat verplicht als ze 5 jaar zijn. Als je kind al naar de kinderopvang is geweest, dan is het gewend om langere tijd van huis te zijn. Is dat niet het geval, dan kan het naar school gaan voor jou en je kind een nieuwe ervaring zijn.

Voor het eerst naar school gaan is hoe dan ook een flinke verandering waar elk kind anders mee omgaat. Ook voor jou als ouder kan het even wennen zijn. Sommige kinderen kunnen niet wachten om naar school te gaan. Andere kinderen zien er meer tegenop. Dat is heel normaal want bij het naar school gaan komt voor kinderen veel kijken:

 • Hun dagritme verandert.
 • Ze moeten leren dingen steeds meer zelfstandig te doen.
 • Ze krijgen te maken met een groter aantal kinderen tegelijk dan ze gewend waren
 • De behoefte om vriendschappen op te bouwen en hun plekje te vinden in de groep wordt steeds groter.
 • Ze leren zich meer op anderen te richten en in anderen te verplaatsen. 

Wat leert je kind van naar school gaan?

De nieuwe schoolomgeving is een goede plek voor kinderen om te oefenen. Ze worden er gestimuleerd om te ontdekken en uit te proberen. Daardoor leren ze naast schoolse vaardigheden en de lesstof ook veel andere dingen. Het aanpassen aan de nieuwe situatie is voor het ene kind makkelijker dan voor het andere. Ook kan je kind een goede start maken en daarna even weer wat meer moeite met school hebben, of juist andersom. Dit soort verschillen in het wennen aan school horen erbij.

Kinderen moeten op school ook veel tegelijk leren:

 • zich aanpassen aan hoe de dagen op school ingevuld worden
 • opdrachten uitvoeren
 • functioneren in een grotere groep
 • zich beter concentreren om zich langere tijd met een bepaalde taak bezig te kunnen houden en deze ook af te maken
 • omgaan met de leerkracht: een onbekende volwassene die je kind voor langere tijd gaat zien, met wie je kind een band krijgt en naar wie het luistert
 • omgaan met de regels en grenzen die in de klas en op school gelden
 • vriendschappen met andere kinderen sluiten
 • samen bewegen en spelen
 • praten met en luisteren naar veel verschillende kinderen en volwassenen.

Hoe kun je de schoolse ontwikkeling van je kind ondersteunen?

Je stimuleert de schoolse ontwikkeling van je kind door het thuis te ondersteunen bij waar het op school mee bezig is. Dat kun je doen door positief te zijn over school en waardering te hebben voor wat je kind op school allemaal doet.

Denk bijvoorbeeld hier aan:

 • De lesstof gaat vaak over de buitenwereld. Daarom helpt het je kind op school beter te begrijpen waar het over gaat als je je kind regelmatig op verschillende manieren met de buitenwereld laat kennismaken. Dit kun je al doen door samen naar een winkel te gaan of door een wandeling te maken in het bos.
 • Omdat taal een rol speelt bij veel van wat kinderen op school leren, is het voor je kind fijn als jullie hier thuis ook mee oefenen. Samen met je kind met taal bezig zijn kan spelenderwijs door te kletsen over de dag en over alles wat jullie aan het doen zijn. Taalspelletjes, samen zingen en rijmen zijn hier goede manieren voor. Ook van voorlezen leren kinderen veel over taal.

Tips voor het stimuleren van de schoolse ontwikkeling van je kind

Om de ontwikkeling van je kind op school te stimuleren kun je het volgende doen:

 • Regelmatig praten met je kind over hoe het op school gaat.
 • Positief zijn over school en interesse hebben voor wat je kind er allemaal doet.
 • In de beginperiode samen dingen oefenen die je kind op school zelfstandig moet gaan doen, zoals het in- en uitpakken van de tas, naar het toilet gaan en aan- en uitkleden.
 • Thuis zorgen voor een rustige omgeving, waar je kind voldoende kan uitrusten na een schooldag.
 • Je kind helpen met grotere taken die het voor school moet doen, zoals een spreekbeurt.
 • Met je kind activiteiten ondernemen die te maken hebben met wat het op school naast de lesstof doet. Zoals naar buiten gaan om te bewegen of samen een knutselwerkje maken.
 • Af en toe uitstapjes maken samen met je kind, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of de bibliotheek. Bespreek wat je daar allemaal ziet.

Als je kind niet naar school wil of als het jou niet lukt om je kind naar school te krijgen, kan het verstandig zijn om hier hulp bij te zoeken. Vaak is het goed om op school zelf te beginnen door met de leerkracht, intern begeleider of orthopedagoog op school te praten.

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders